Moravský komorní sbor (MKS)

vznikl na počátku roku 1998 a navazuje na bohaté tradice sborového zpěvu ostravského regionu i na profesionální uměleckou úroveň Ostravského filharmonického sboru. MKS je smíšené pěvecké těleso, jehož čtyřicetičlenný základ tvoří renomovaní zpěváci z profesionálních souborů a poloprofesionálních sdružení.

MKS se zaměřuje nejen na provádění klasických koncertních sborových skladeb, oratorií, mší, pašijí, kantátových cyklů našich a zahraničních autorů, ale i na úpravy lidových písní a spirituálů. Kromě vlastních vystoupení, ta se nejčastěji uskutečňují na teritoriu Moravy, se MKS podílel či bude podílet na významných koncertních akcích (např. Janáčkův máj, Janáčkovy Hukvaldy, Concentus Moraviae).

Zakladatelem Moravského komorního sboru je profesor Lubomír Mátl, který dlouhá léta působil jako sbormistr Filharmonického sboru v Bratislavě; a Ostravě, ale také jako hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru při České filharmonii. Spolupracoval s významnými dirigenty (V. Neumann, W. Sawalisch, S. Baudo, H. Rilling, R. Mutti, C. Abbado, L. Bernstein, L. Pešek, J. Bělohlávek). Pravidelně nahrával pro velké gramofonové společnosti (Supraphon, Panton, Opus, Deutsche Gramophon), a také pro tuzemské a zahraniční rozhlasové stanice. Na festivalu Concentus Moraviae v červenci 1998 v Bystřici nad Pernštejnem zazněla v provedení MKS v české premiéře Apotheosa této země, skladba současného autora Karla Husy, žijícího v USA. Ve spolupráci s agenturou GEM.ART natočil MKS sbory pro muzikál na ledě Mrazík, záznam z této spolupráce je na stejnojmenném CD (Popron, 1998).

Umělecký vedoucí Mgr. Jiří Šimáček

Jiří Šimáček (1976) pochází z Ostravy. V letech 1991-1997 navštěvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde studoval hru na lesní roh. Dále rozvíjel své hudební vzdělání na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity studiem oboru sbormistrovství - hudební výchova (1999-2004).

Svou první sbormistrovskou praxi zahájil v Mužském pěveckém sboru Vítkovice (působil zde až do roku 2005) a ve Vysokoškolském pěveckém sboru (do roku 2006). Ještě v době studií (2002) se stal držitelem zlatého pásma na sbormistrovské soutěži studentů pedagogických fakult v Praze. Od roku 2001 vyučuje hru na dechové a klávesové nástroje na ZUŠ v Ostravě - Svinově a začal pracovat i s dětským pěveckým sborem Cantabo. V roce 2003 založil dívčí komorní sbor DAJŠ. Na jaře roku 2004 získal s tímto sborem zlatou medaili na mezinárodním festivalu "Svátky písní" v Olomouci. Se sborem Cantabo získal na podzim roku 2004 stříbrné pásmo na Mezinárodní soutěži vánoční a adventní hudby s cenou Petra Ebena v Praze. V obzvlášť úspěšném roce 2005 získal, opět s DAJŠem, hlavní cenu skladatele Zdenka Lukáše na mezinárodním festivalu "Jaro se otvírá" v Kroměříži, Zlatou medaili na mezinárodním festivalu "Svátky písní" a zlaté pásmo na Mezinárodní soutěži vánoční a adventní hudby s cenou Petra Ebena. V roce 2007 obdržel Jiří Šimáček za vynikající sbormistrovskou činnost cenu "Sbormistr junior" udělovanou Unií českých pěveckých sborů.

Od roku 2014 vyučuje Řízení sboru a intonaci-rytmus na Církevní konzervatoři v Opavě. Je uměleckým vedoucím Moravského komorního sboru a dirigentem Pěveckého sdružení moravských učitelů.

Adventní koncert

F. M. Bartholdy: Jauchzet dem Herrn
F. X. Brixi: Pastores loquebantur
K. Nystedt: Gloria
V. Miškinis: Cantate Domino
B. Martinů: Sen
P. Staněk: Missa Simplicis (Sanctus, Agnus Dei)
G. Fauré: Cantique de Jean Racine
O. Gjeilo:Northern lights
J. Swider: Jubilate Deo
Z. Lukáš: Radujme se všichni v Pánu
W. A. Mozart: Laudate Dominum

Adventní koncert

F. M. Bartholdy: Jauchzet dem Herrn
J. Swider: Jubilate Deo
A. Dvořák: Vyběhla bříza
V. Miškinis: Cantate Domino
G. Fauré: Cantique de Jean Racine
J. J. Ryba: Česká mše půlnoční

Vánoční koncert

F. X. Brixi: Pastores loquebantur
J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Janáček a Luhačovice 2019

Vytautas Miškinis: Cantate Domino
Vytautas Miškinis: Ave Regina caelorum, Tibi laus, Tu es Petru, Gloria
Antonín Dvořák: V přírodě - Napadly písně, Večerní les rozvázal zvonky, Žitné pole, Vyběhla bříza běličká, Dnes do skoku a do písničky!
Josef Swider: Jubilate Deo
Knut Nystedt: Gloria
Leoš Janáček: Ukvalské písně - Ondraš,Ondraš, Ty ukvaldsky kosteličku, Na tych fojtovych lukach, Ty ukvaldsky kosteličku,hej, Pan Buh vam zaplať, Fojtova Hanka
Antonín Dvořák (upr.Leoš Janáček): Šest moravských dvojzpěvů - Dyby byla kosa nabróšená, Slavíkovský polečko malý, Holub na javoře, V dobrým sme se sešli, Šípek, Zelenaj se,zelenaj
Leoš Janáček: Kačena divoká
Leoš Janáček: Komáři

Sledujte nás na @ Instagramu