czech language czech language
Renesance
G. Aichinger
Regina coeli

O. di Lasso
Domine convertere

Baroko
Česká barokní hudba citolibských mistrů (Autoři hudby: Václav Jan Kopřiva, Karel Blažej Kopřiva, Jan Jáchym Kopřiva, Jan Janoušek, Jan Adam Gallina, Jan Vent a Jakub Lokaj)

J. S. Bach
Ein' feste Burg ist unser Gott, BWV 80
Janovy pašije, BWV 245
Weihnachtsoratorium, BWV 248

A. Scarlatti
Exultate deo

Klasicismus
L. van Beethoven
Mše C Dur
Symfonie č.9 d moll
Opera Fidelio

A. C. Cartellieri
Moteto Es Dur

K. D. von Dittersdorf
Esther
Ave Maria

J. Haydn
Missa Sancti Nicolai
Nelson Messe

L. Cherubini
Requiem c moll

W. A. Mozart
Laudate Dominum
Regina Coeli KV 127
Requiem
Korunovační mše C dur

J. J. Ryba
Česká mše vánoční

J. K. Vaňhal
Missa Solemnis

Romantismus
F. M. Bartholdy
Žalm op. 42 „Wie der Hirsch Schreit“
Hör mein Bitten
Jauchzet dem Herrn alle Welt

A. Bruckner
4 Liturgická Moteta

P. I. Čajkovskij
Mše Sv Jana Zlatoústého

A. Dvořák
V přírodě
Šest moravských dvojzpěvů
Stabat Mater op. 58
Te Deum op. 103

C. Franck
Mše in A
Žalm 150 pro sbor, varhany a orchestr

E. H. Grieg
Ave Maris Stella

H. von Herzogenberg
Totenfeier op. 80

F. Liszt
Oratorium Christus

G. Mahler
Symfonie č.2 c moll Vzkříšení

S. V. Rachmaninov
Noční bdění op. 37

G. Rossini
Stabat Mater

B. Smetana
Česká píseň

G. Verdi
Nabucco
Quatro Pezzi Sacri

Hudba 20. století
B. Britten
St. Nicolas

G. Fauré
Requiem op. 48

G. Holst
Planety op. 32

L. Janáček
Ukvalské písně
Otčenáš
Zdrávas Maria; Belvedere
Kačena Divoká
Veni Sancte Spiritus
Vlčí Stopa - ženský sbor

B. Martinů
Mikeš z hor
Otvírání studánek

P. Mascagni
Messa di Gloria

C. Orff
Carmina Burana

A. Schönberg
Ten, který přežil Varšavu

Soudobá vážná hudba
M. Báchorek
Lidice
Žofka

P. Eben
Řecký slovník

E. W. Ferrari
Die Passion

J. de Haan
Missa Brevis

I. Hurník
Maryka

K. Husa
Apotheosis of the Earth

P. Kořínek
Todesfuge 1

V. Miškinis
Ave Regina coelorum
Postní moteta: Cor Mundum Crea, Tibi Laus, Tu Es Petrus, Gloria Patri
Cantante Domino

J. Pavlica
Missa Brevis

K. Penderecki
Sedm bran Jeruzaléma

Z. Pololáník
Gloria, co nového

P. Staněk
Missa Lyrica
Missa Simplicis
Mgr. Jiří Šimáček
umělecký vedoucí

Petr Málek
předseda, manažer sboru
malek@mksostrava.cz
+420 603 752823

Jana Vlčková
tajemník sboru
vlckova@mksostrava.cz
+420 603 212720

Vedoucí hlasových skupin
Jitřenka Teperová
soprán

Jarmila Tomášková
alt

Antonín Tomášek
tenor

Vladimír Smolka
bas

© BossCan 3c, s.r.o.
© Moravský komorní sbor z.s. 1997-2018, Ježnická 19, Krnov 794 01, IČ: 68145055

YouTube