czech language czech language
Moravský komorní sbor vítá sponzorské dary jednotlivců a společností.
Dary jsou určeny především k zajištění existence sboru a k realizaci koncertů Moravského komorního sboru.

Dary můžete posílat na účet Moravského komorního sboru KB 0100 č.ú.: 271162720267/0100
V případě sponzorství lze také dojednat propagaci Vaší společnosti na akcích sboru a propagačních materiálech.

Více informací na tel.č. +420 603 752823 nebo na e-mailové adrese: malek@mksostrava.cz

Děkujeme!

Mgr. Jiří Šimáček
umělecký vedoucí

Petr Málek
předseda, manažer sboru
malek@mksostrava.cz
+420 603 752823

Jana Vlčková
tajemník sboru
vlckova@mksostrava.cz
+420 603 212720

Vedoucí hlasových skupin
Jitřenka Teperová
soprán

Jarmila Tomášková
alt

Antonín Tomášek
tenor

Vladimír Smolka
bas

© BossCan 3c, s.r.o.
© Moravský komorní sbor z.s. 1997-2018, Ježnická 19, Krnov 794 01, IČ: 68145055

YouTube